E.ON byter kraftstationern, start 10/11

Se nedan PDF för mer information.

2020-11-09

Årsmöte framflyttat pga coronaviruset

Vi har nu tagit beslutet att flytta fram årsmötet 2020 till ett obestämt datum p.g.a. den rådande situationen med corona.

Styrelsen återkommer med ett nytt datum längre fram.  

2020-03-18