Klubbstugan har nu slutbesiktigats och blivit godänd, vilket innebär att stugan får användas. 
Nu är det fritt fram att boka stugan om så önskas.

Styrelsen


Årsstämma 2024

Övriga externa Kostnader
På årsmötet bestämdes det att posten "övriga externa kostnader" från 2023 skulle publiceras här. Se bifogad fil nedan för årsredovisning med konton.


På SvSf:s årsmöte den 23 april 2024, kunde inte resultat o. balansräkningen godkännas, ytterligare bearbetning var tvungen att göras. Den bearbetade versionen att presenterades under punkten övrigt på SvSH:s årsmöte den 14 maj 2024, för att då kunna fastställas och ev. godkännas.


Nya styrelsen har på uppdrag av gamla styrelsen tagit fram en budget för 2024. 
Nya styrelsen valde att ta fram två alternativ eftersom vi under budgetarbetet märkte att nuvarande avgift inte räcker till den åtgärdsplan som lagts fram tidigare (utöver alla andra kostnader).
Ena budgetalternativet innebär en avgiftshöjning á 500 kr per fastighet och år för att vi ska kunna utföra delar av åtgärdsplanen (dock ej hela).
Det andra alternativet innebär ingen avgiftshöjning men då inte heller någon egentlig avsättning till åtgärdsplanen.
Ni kan se dessa två alternativ i pdf'en här under.
Nya styrelsen kommer presentera dessa två budgetalternativ på SvSH:s årsmöte den 14 maj 2024 med avsikt att ta kunna ta ett budgetbeslut för 2024 för Svinninge Samfällighetsförenings räkning. 

Ny styrelse sedan Årsmöte 23 april 2024.

 

Tillägg med anledning att vi fick påtalat att korrigering behövdes därav denna nya Kompletterande sida till årsmötet. Hälsningar Marianne Martin / ordförande

Likviditets beräkning SvSF 2024

Inbetalningar                                                        Inkl moms                                    Moms
Avgift               238              4300                         1 023 400                                     204 680
Bidrag                                                                        14 524
Hyra                                                                            12500                                          2 500
Väg SvSF H                                                                35000                                          7 000

Summa inbetalningar                                              1 085 424                                     214 180

Utygifter

Löpande                                                                      -826 500                                    -150 900
Ränta                                                                            -70 000
Amortering                                                                  -150 000

Åtgärdsplan                                                                  -765 000                                    -153 000

Moms effekt                                                                      89 720                                      -89 720
Summa likviditet 2024-636 356

IB Kassa                                                                          737 461

Kortfristiga fordringar                                                         45 872

                                                                                          146 977

Kvarvarande kundfordringa 24-12-31 ?

När faktureras avgift 2 2024?