Vår hamn

Vår hamn är en knytpunkt i vår samfällighet, här kan man ta ett morgondopp eller kasta loss för en fantastiskt tur ut i skärgården!

Ny hamnkapten

Ekonomiska Föreningen Svinninge Samfällighet Hamnen (SvSH) har tecknat avtal med WS båt- och brygghantering vad gäller hamnkaptensuppdraget för vår hamn.

Kontaktuppgifter: 
Weikko Seppälä 
070-727 32 74
hamnkapten@svinningebs.se
 

Styrelsen

Ordförande
Kent Nordström

Ledamöter
Peter Dahlqvist
Wille Palm
Inga-Britt Karlsson

Suppleanter
Mats Harms Ringdahl
Göran Landgren
Marco Beutelrock