2023 > 01

Hej alla medlemmar!
Vi hade styrelsemöte i går kväll (2023-01-31). Då redovisades att det saknas väldigt många medlemsinbetalningar.

Kan ni vara snälla och kontrollera huruvida ni har betalat medlemsavgiften eller ej.

Vi har nu arbetat fram ett underlag för budgeten 2023, som redovisas på årsmötet.

Vi ska som vi tidigare berättat, hantera även moms i fortsättningen, men vi ser ljust på budgeten.

Vi planerar årsmöte mot slutet av april 2023. Vi återkommer med exakt datum och tid.

Hälsningar styrelsen 

Läs hela inlägget »
Etiketter: styrelsen

styrelseinfo 1

Hej alla medlemmar!
God fortsättning på det nya året!

Styrelsen har sitt första möte 31 januari men vi är redan igång. Den 13 januari skrev jag som ordförande under avtalet med Telemast firman. Mats Harms Ringdahl har varit till stor hjälp i detta ärende. Tack Mats!

Enligt avtalet får vi inte sprida ut det. Den som vill läsa avtalet i sin helhet kan kontakta mig. Vi fick igenom det vi pratade om på det extra årsmötet. Det blir ingen serviceväg anlagd upp till masten enligt avtalet. Arrendatorn använder 14 kvm av marken enligt bygglovet för masten och tillhörande skåp. Vidare fick vi igenom en ersättning på 10 000kr per istället för föreslagna 8 000kr med en arrendetid om 15 år från nu.

Arbetet med att röja ris och skräp i skogen och längs vårt motionsspår kommer nu att återupptas var efter vädret tillåter. Allt ! ris nere i hamnen kommer att köras bort. Vi får inget tillstånd för valborgseld. Vidare är det är inte tillåtet att slänga privat ris med mera på denna rishög. Vi kommer även ta ner uppspikade kojor i vår skog. Det är inte tillåtet att spika upp kojor. Vet ni att ni har spikat upp någon koja på föreningens mark är det väldigt snällt om ni går ut och river ner den. Det är många som har klagat på detta angående skogen så vi hoppas nu att det ska bli fint i skogen till våren.

Kontakta gärna styrelsen om ni sett något i skogen som bör åtgärdas.

Ha en fortsatt trevlig helg!

Hälsningar styrelsen.

Läs hela inlägget »
Etiketter: styrelsen


Länkar