Hamnkapten informerar

MASTKRANEN

Endast den Manuella winchen går att använda. El winchen är trasig och kommer att demonteras.

Användning av mastkranen sker helt på egen risk.


//Hamnkapten

Bra att veta.

Mellan strandskoningen och brygga A ligger förtöjningsankare som håller A bryggan på plats, vid lågvatten kan propellrarna gå emot dessa. 

De som skall längst in, mellan stradskoningen och brygga A, rekommenderas att köra precis utanför y-bommarna utmed brygga A, där är det inga problem.


//Hamnkapten

Kontaktuppgifter

Hamnkapten
Håkan Karlsson

uhe.k@telia.com

tfn 0708 17 23 60

En stor rubrik.