Hamnkapten informerar

Kontaktuppgifter

Hamnkapten
Håkan Karlsson

uhe.k@telia.com

tfn 0708 17 23 60

Inför Hösten

De som avyttrat sin båt eller inte längre har behov av båtplats, var vänlig meddela hamnkaptenen. 
 

Vid byte av båt, till större eller mindre, meddela hamnkaptenen eller slipförmannen båttyp samt storlek, längd och bredd. Det går bra att meddela via mail.

Efter torrsättning ta bort förtöjningstamparna från bryggan och y-bommarna.