Hamnkapten informerar

För kännedom beträffande elanslutning från bryggorna till båt:

Det har konstaterats att vissa båtägare har ström kopplat till båten hela tiden, det är inte avsikten att man skall kunna ha det så.
Elen är till för laddning av batterier under kortare tid.

Naturligtvis är elen till för alla att använda, man kan/får inte ockupera eluttag flera dagar/veckovis. Fäst en lapp på elkabeln,  med uppgift när strömmen kopplades in/på.

//Hamnkapten

Parkering:

Bilar får inte parkeras innanför bommen vid bryggorna. Man får endast köra in och stanna vid bryggorna för på och avlastning, sedan skall bilen parkeras antingen på p-platsen eller inne på slipområdet.

//Hamnkapten

Info om mastkranen:
Nya manuell mastkranwinch på plats, den klara upp till 1000 kg, men all användning sker helt på egen risk.

Elwinchen är borttagen och den kommer inte att errsättas av någon ny.

Det är helt förbjudet att avända sig av winchlinan för att svinga sig ut i vattnet och bad där. Föräldrar informera era barn om förbudet.
//Hamnkapen

 

PGA. lek vi mastkranen, där ungdomarna använder sig av linan för att svinga sig ut i vattnet, har linan låsts fast med hänglås.
Om någon har behov av mastkranen/linan kontakta hamnkapten eller slipförmannen.

//Hamnkapten

Bra att veta.

Mellan strandskoningen och brygga A ligger förtöjningsankare som håller A bryggan på plats, vid lågvatten kan propellrarna gå emot dessa. 

De som skall längst in, mellan stradskoningen och brygga A, rekommenderas att köra precis utanför y-bommarna utmed brygga A, där är det inga problem.


//Hamnkapten

Kontaktuppgifter

Hamnkapten
Håkan Karlsson

uhe.k@telia.com

tfn 0708 17 23 60

En stor rubrik.