Hamnkapten informerar

Kontaktuppgifter

Hamnkapten
Håkan Karlsson

uhe.k@telia.com

tfn 0708 17 23 60

Nu finns 3 nya kärror, alltså finns totalt 5 stycken kärror. 
För att försvåra stöld av kärrorna lås dem efter användning.

Har Du ny/ändrad e-post adress?
Det saknas  ett antal e-post adresser. Vore tacksam om alla kunde maila sin aktuella e-post adress till hamnkaptenen. 
D
et är viktigt med rätt e-post adress, eftersom mycket av informationen skickas ut via e-post.


Sålt eller bytt båt
 

Om båten sålts meddela hamnkaptenen. Vid byte av båt, till större eller mindre båt,  meddela hamnkaptenen eller slipförmannen båttyp samt storlek, (längd och bredd). Det går bra att meddela via mail.

Alla förtöjningskättingar på samtliga bryggor har blivit besiktigade. C:a 200 meter kätting har blivit bytta. Förtöjningsbojarna på utsidan av D - bryggan  bedömdes vara i utmärkt skick.

Du som inte tänker sjösätt i år, eller inte utnyttja tilldelad plats, meddela hamnkaptenen i förekommande fall.

För kännedom. Mellan strandskoningen och brygga A, ligger förtöjningsankare, mellan stolparna som bilden visar. Vid lågvatten kan propellrarna gå emot dessa vilket får tiil följd skador på propeller samt att brytpinnen går av. De som skall längst in kör precis utanför y-bommarna utmed brygga A, där är det inga problem.