Klubbhuset

Hej! Idag träffade jag en bygglovsinspektör från kommunen samt kontrollansvarig för att slutbesikta klubbhuset. Till min stora förvåning gick inte slutbesiktningen igenom. Jag fick tydligt förklarat för mig att ingen som helst information om byggets fortskridande hade skett till bygglovsenheten eller till kontrollansvarig från Styrelsen 2019. Bygget påbörjades och fortskred utan att tillkalla bygglovsinspektör eller kontrollansvarig för samråd om de olika byggmomenten. Man ska ha klartecken för olika delar innan man bygger vidare enligt bygglovsinspektören. Vidare finns det inga handlingar om vem som är ansvarig för vad, vem som utfört vad eller godkännande för det olika delmomenten från bygglovsenheten. Sammantaget blir det nu ett omfattande arbete framöver att åtgärda genomgång av el, ventilation, ombyggnation av dörr-bredd,  komplettering av ritning, ej godkänd och felaktigt byggd veranda med felbyggt räcke, kök och badrum är inte byggda enligt ritningar, med mera. Man får inte ta ett hus i anspråk som inte är slut besiktat enligt gällande byggregler. Detta innebär tyvärr att vi ICKE får hyra ut  Klubbhuset från och med idag. Det är jätte tråkigt för er som har bokat klubbhuset inför hösten. Det kommer att ta tid att vidta alla dessa åtgärder samt att det kommer att bli en mer kostnad och uteblivna hyresintäkter. Min förhoppning är att vi ska kunna få en slutbesiktning klar under våren 2024.  Fram till dess kommer kommer jag behöva att närvara vid alla dessa arbetsmoment. Självklart kommer jag fortlöpande att meddela hur arbetet framskrider. Tacksam för ert tålamod! Hälsningar Marianne