Styrelseinfo 2022-09

MEDLEMSAVGIFT

På senaste styrelsemötet framgick att det fortfarande är 33 stycken som ännu inte betalat medlemsavgiften, oaktat att påminnelse sänts ut till berörda. Ytterligare en påminnelse kommer att sändas ut, denna gång kommer en förseningsavgift att läggas till. Ej betalda medlemsavgifterna kommer överlämnas till kronofogdemyndigheten för vidare handläggning.

Styrelsen 

Etiketter: styrelsen