Aktuellt

Höstens upptagning

Att tänka på vid torrsättning.Upptagning av båtar planeras börja sista helgen i september (28e, 29e september) och pågår hela oktober.
 
Bokning av upptagning kommer att ske via vårt gamla bokningssystem som nås via knappen nedan.

2019-09-01

Vid torrsättning:  giftig glykol får inte släppas ut på marken utan skall samlas upp i kärl och sedan hällas i avsett "uppmärkt" kärl i miljöstationen.
Uttjänta batterier skall placeras i avsedd låda som står vid infartsgrinden.

    

För kännedom kommer alla personuppgifter och båtdata att hamna i ett av SvSH:s upprättat register. Syftet med registret är att SvSH skall ha uppgifter om båtplats, båtstorlek samt vem som skall faktureras. I och med uppsägning av plats/medlemsskap i SvSH kommer alla data att raderas. Inga personuppgifter kommer att lämnas till 3:e man. 
Registret/persondata hanteras enligt GDPR:s regelverk.

Högsäsong för "egendomsutjämnare".

Natten mellan den 29 - 30/10, hade någon/några klippt upp staketet till slipområdet och tagit sig in. Huruvida något tillgripits är okänt. Meddela gärna slipförmannen eller  hamnkaptenen om något stulits. 
 


Vattnet kommer att stängas av under vecka 45.