AKTUELLT

Info om mastkranen:
Tyvärr har även den manuella vevanordningen på mastkranen gått sönder och får tills vidare inte användas.
Vid behov av mastkranen för avmastning, kontakta ordförande för vidare information
Ordförande
Wilhelm Palm 010 109 13 53

Information gällande biltrafik och parkering vid hamn- och slipområde

För allas trevnad och säkerhet vill vi informera om följande;

  • Strandpromenaden, vägen från bommen till hamnområdet, är att jämföra med en gångbana. Bilkörning till/från hamnområde sker med försiktighet och hänsyn i gångfart.
  • Bilar skall inte parkeras vid båtbryggorna/mastkran annat än vid på- och avlastning.
  • Parkera bilen hemma alt. inne på slipområdet då du är iväg med båten. Parkeringsplatsen är till, i första hand, för bad/lekplatsens- och fotbollsplanens besökare.
  • Räddningstjänst måste snabbt kunna komma fram, vägen får absolut inte blockeras.
  • Vi vill även påminna om att hastighetsbegränsning 30 km/tim gäller på vägarna inom tomtområdet på väg till/från hamnen.


Med vänlig hälsning
Styrelsen
Svinninge Samfällighets Hamn

Protokoll - Årsmöte 2020

Protokoll från årsmötet den 17 december ligger nu upplagt.

Se Hamnen/ Dokument/ årsmöte 2020. LÄNK

Hälsningar

Styrelsen