Aktuellt

Information gällande biltrafik och parkering vid hamn- och slipområde

För allas trevnad och säkerhet vill vi informera om följande;

  • Strandpromenaden, vägen från bommen till hamnområdet, är att jämföra med en gångbana. Bilkörning till/från hamnområde sker med försiktighet och hänsyn i låg gångfart.
  • Bilar parkeras inte vid båtbryggorna/mastkran annat än vid på- och avlastning.
  • Parkera bilen hemma alt. inne på slipområdet då du är iväg med båten. Parkeringsplatsen är till för bad/lekplatsens- och fotbollsplanens besökare.
  • Räddningstjänst måste snabbt kunna komma fram, vägen får absolut inte blockeras.
  • Vi vill även påminna om att hastighetsbegränsning 30 km/tim gäller på vägarna inom tomtområdet på väg till/från hamnen.


Med vänlig hälsning
Styrelsen
Svinninge Samfällighets Hamn

Ordinarie upptagning sker dessa datum

2 -3 oktober, 9-10 oktober, 23-24 oktober, 30-31 oktober samt 6-7 november.

Bokas genom fliken sjösättning  och upptagning. Använd kundnummer samt efternamn.

Protokoll - Årsmöte 2020

Protokoll från årsmötet den 17 december ligger nu upplagt.

Se Hamnen/ Dokument/ årsmöte 2020. LÄNK

Hälsningar

Styrelsen