AKTUELLT

Städdag på hamnplan 
Styrelsen hälsar, med kort varsel, alla välkomna att delta på vår aktivitetsdag 
Söndag 16 Juni
Vi startar 10.00 och avslutar vid 14 
Vi bjuder på korv och dricka


Kom och träffa styrelsen och slipförmannen Janne 

 

Välkomna!

Dokumentation är nu upplagt efter mötet den 1 februari gällande resultatet av projekt Åtgärdstester av jord vid båtuppställningsplatser

Styrelsen passar på att tacka Petar Harm-Ringdahl för den genomgång av resultatet på projektet vi fick. Det vart följdfrågor och diskussioner efteråt och styrelsen hoppas att den kan fortsätta efter vårt årsmöte nu i mars månad

Möte om sanering samt olika lösningar
1 februari, 2023 kl. 19,00 i klubbstugan.

Dagordning.
Peter Harms-Ringdahl berättar om ett projekt gjort av Sweboat

Gällande
Åtgärdstester av jord vid båtuppläggningsplatser.

 

Projekts har initierats av Sweboat med finansiellt stöd från Naturvårdverket med EnviFix som konsult för projektet.
Projektet utgångspunkt var hur man kan sanera mark på plats med olika metoder. Exempelvis torrsiktning, våtsiktning, kemiskstabilisering. 
 
Efter blir det frågestund samt diskussion hur vi ska gå vidare.
 
Väl mött
Styrelsen för dem Ekonomiska föreningen.

 

Information gällande föreläggande från Miljö och Hälsoskyddsnämnden.

Den Ekonomiska Föreningen har fått besked från miljöavdelningen i Österåker
att vi har fått uppskov med att lämna in en åtgärdsplan gällande spridning av föroreningar.
Åtgärdsplanen och åtgärdsutredningen ska nu vara inlämnad den 31 december 2025. 
Slutrapporten ska vara inlämnad den 24 december 2027 till Miljöavdelningen.
Dokumentet är upplagt under Övriga dokument.

Information gällande biltrafik och parkering vid hamn- och slipområde

För allas trevnad och säkerhet vill vi informera om följande;

  • Strandpromenaden, vägen från bommen till hamnområdet, är att jämföra med en gångbana. Bilkörning till/från hamnområde sker med försiktighet och hänsyn i gångfart.
  • Bilar skall inte parkeras vid båtbryggorna/mastkran annat än vid på- och avlastning.
  • Parkera bilen hemma alt. inne på slipområdet då du är iväg med båten. Parkeringsplatsen är till, i första hand, för bad/lekplatsens- och fotbollsplanens besökare.
  • Räddningstjänst måste snabbt kunna komma fram, vägen får absolut inte blockeras.
  • Vi vill även påminna om att hastighetsbegränsning 30 km/tim gäller på vägarna inom tomtområdet på väg till/från hamnen.


Med vänlig hälsning
Styrelsen
Svinninge Samfällighets Hamn

Protokoll - Årsmöte 2020

Protokoll från årsmötet den 17 december ligger nu upplagt.

Se Hamnen/ Dokument/ årsmöte 2020. LÄNK

Hälsningar

Styrelsen