AKTUELLT

Sjösättning 2023

Startar lördagen 29/4 och pågår till den 4/6.  

  • Tid bokas på Hemsidan för lördag och söndag. Man loggar in med kund nr samt efternamn. www.svinninge.com/hamnen/sjösättning och upptagning. Andra tider kontakta Slipförman för överenskommelse.
  • Ta bort allt skräp och material som ska till miljöstationen sorteras.
  • Container kommer att finnas på plats.

 
Användningen av polerande färger (mjuka färger) är förbjudna eftersom de orsakar avfärgning på lyft- banden och på efterföljande båtar som ska sjösättas/torrsättas. Samt så kallade fartygsfärger är redan förbjudna av KEMI vilket självklart också gäller för vår hamn. 
Från sjösättning 2020 så kommer båtar som har bättrings målat eller ny målat sin båt EJ att sjösättas genom föreningens försorg.

Protokoll från årsmötet 2023-04-30.

Ligger nu upplagt under Hamnen/Dokument/årsmöte 2023

 

Kallelse till årsmöte 2023-03-30

Ekonomiska Föreningen Svinninge Samfällighet Hamn              
Välkommen på årsmöte för 2022
Årsmötet hålls i klubbstugan i år.
Inskrivning från kl. 18,30. Stämman startar kl. 19,00
Kaffe kommer att finnas
        
Årsmöteshandlingar finns tillgängligt från den 16 mars på www.svinninge.com
Gå vidare till Hamnen samt Dokument.
Var noga med att lösa handlingar och skriv ut dem i pappersformat om ni önskar ha dessa med
Föranmäl er gärna på e-post adress arsmote.svinninge@gmail.com

Viktiga punkter från dagordning.

  • Förslag på stadgeändring gällande ”Andelsbevisen”
  • Sanering av slipområdet samt finansiering av denna (ej beslut).

Styrelsen för SvSH hälsar alla sina medlemmar och boende i Samfälligheten välkomna.

Dokumentation är nu upplagt efter mötet den 1 februari gällande resultatet av projekt Åtgärdstester av jord vid båtuppställningsplatser

Styrelsen passar på att tacka Petar Harm-Ringdahl för den genomgång av resultatet på projektet vi fick. Det vart följdfrågor och diskussioner efteråt och styrelsen hoppas att den kan fortsätta efter vårt årsmöte nu i mars månad

Möte om sanering samt olika lösningar
1 februari kl. 19,00 i klubbstugan.

Dagordning.
Peter Harms-Ringdahl berättar om ett projekt gjort av Sweboat

Gällande
Åtgärdstester av jord vid båtuppläggningsplatser.

 

Projekts har initierats av Sweboat med finansiellt stöd från Naturvårdverket med EnviFix som konsult för projektet.
Projektet utgångspunkt var hur man kan sanera mark på plats med olika metoder. Exempelvis torrsiktning, våtsiktning, kemiskstabilisering. 
 
Efter blir det frågestund samt diskussion hur vi ska gå vidare.
 
Väl mött
Styrelsen för dem Ekonomiska föreningen.

 

Information gällande föreläggande från Miljö och Hälsoskyddsnämnden.

Den Ekonomiska Föreningen har fått besked från miljöavdelningen i Österåker
att vi har fått uppskov med att lämna in en åtgärdsplan gällande spridning av föroreningar.
Åtgärdsplanen och åtgärdsutredningen ska nu vara inlämnad den 31 december 2025. 
Slutrapporten ska vara inlämnad den 24 december 2027 till Miljöavdelningen.
Dokumentet är upplagt under Övriga dokument.

Information gällande biltrafik och parkering vid hamn- och slipområde

För allas trevnad och säkerhet vill vi informera om följande;

  • Strandpromenaden, vägen från bommen till hamnområdet, är att jämföra med en gångbana. Bilkörning till/från hamnområde sker med försiktighet och hänsyn i gångfart.
  • Bilar skall inte parkeras vid båtbryggorna/mastkran annat än vid på- och avlastning.
  • Parkera bilen hemma alt. inne på slipområdet då du är iväg med båten. Parkeringsplatsen är till, i första hand, för bad/lekplatsens- och fotbollsplanens besökare.
  • Räddningstjänst måste snabbt kunna komma fram, vägen får absolut inte blockeras.
  • Vi vill även påminna om att hastighetsbegränsning 30 km/tim gäller på vägarna inom tomtområdet på väg till/från hamnen.


Med vänlig hälsning
Styrelsen
Svinninge Samfällighets Hamn

Protokoll - Årsmöte 2020

Protokoll från årsmötet den 17 december ligger nu upplagt.

Se Hamnen/ Dokument/ årsmöte 2020. LÄNK

Hälsningar

Styrelsen