Sjösättning & Upptagning

Ordinarie upptagning börjar den 1 oktober

Upptagnings ordning:
Bokning av upptagning lördagar och söndagar sker genom knappen ovan. Bokningskod är kundnummer samt efternamn. OBS. Nya medlemmar 2023 kan ej boka. Kontakta slipförman.
- Informera slipförmannen om man vill sjösätta sent 2024.
- Städa efter dig och lämna inge oljor eller andra miljöfarliga vätskor.
- Märk upp båten/ Vaggan så vi kan kontakta er om något händer.

Se anslag om övriga regler.

Har du ett kryss på framkant på din vagga se till att det går enkelt att ta loss om så behövs

Din bokningskod är : kundnummer /efternamn