Styrelsearbete 1

Hej alla medlemmar!

Lite kort om styrelsearbetet:

- Styrelsen har påbörjat projektet med att gräva om våra diken. Årsmötet beslutade att de diken som fastighetsägare har grävt över och/eller breddat sina infarter skall återställa dom till ursprungligt skick. Det finns inte någon som har fått ett sådant tillstånd från tidigare styrelser. Vi har hämtat in anläggningsbesluten från Lantmäteriet och har haft kontakt med Trafikverket samt kommunens trafikavdelning. De juridiska grunderna är utredda och klara. Vi kommer att kontakta de fastighetsägare som grävt över föreningens diken eller som breddat sina infarter utan någon form av tillstånd.

- Parallellt med dikesprojektet arbetar vi även med dom belysningsstolpar som ska sättas upp.

- Allt ris längs vägarna kommer att tas bort. Troligen dröjer det lite till. 

- Det har kommit till styrelsens kännedom att klubbhuset inte är slutbesiktat som återuppbyggdes 2019 , vilket medför att ett möte med kontrollansvarig ska ske inom kort. I hopp om att inget ytterligare behövs åtgärdas är tid beställd för slutbesiktning den 7 augusti 2023. -Projektering för strandskoning är påbörjad och bygget av badhytt. Tyvärr blir badhytten inte på plats denna sommar.

- Styrelsen håller på att digitalisera arkivet och styrelsearbetet. Vi använder Dropbox. Det är gratis. Arkivet består av 30 pärmar innehållande föreningens historia. Varken Riksarkivet,Statsarkivet eller Österåkerskommuns arkiv vill ta emot dessa pärmar. Tre olika firmor har lämnat offerter med en snittkostnad på 1500kr/timme för digital kopiering av pärmarna. Det bli för dyrt. Styrelsen kommer därför planera för att själva fota av handlingarna och spara det i Dropbox. Vi tänker bjuda in er medlemmar att delta med detta arbete och samtidigt äta något tillsammans. Vi återkommer om detta. 

- Någon/några har återigen eldat på bordet vid hundradet. Bordet är förstört. Styrelsen tar detta på fullt allvar eftersom det även råder eldningsförbud. Frågan är om bordet ska tas bort eller åtgärdas?

- Styrelsen har mötesfritt i juli men vi bevakar inkommande post och meddelanden.

Styrelsen önskar er alla en skön sommar!

Hälsningar styrelsen

Etiketter: styrelsen