Styrelsearbete 2022-06

Hej alla medlemmar!

Nu har vi i nya styrelsen haft vårt första styrelsemöte och därmed konstituerat oss. Vi har nu som prioritet att ordna med banken så vi får tillgång till samfällighetens konton. Vi har även tagit kontakt med Anna Lena Lundin som ska hjälpa oss med bokföringen.

Vi har delat upp oss inom olika ansvarsområden. Det är mycket att gå igenom av det underlag som finns men det ska bli ett spännande arbete att utföra efter bästa förmåga.

Enligt tradition i denna förening har styrelsen inget möte i juli. Vi önskar er alla en härlig sommar! Vi hörs!

Hälsningar från styrelsen i Svinninge samfällighetsförening 

Etiketter: styrelsen