Underhållsarbete El

Denna vecka på Torsdag 14/9 kommer underhållsarbete pågå för samfällighetens elförsörjning.

Vattenfall Services Nordic som underhåller EONs nät i området ska gräva fram 4st kabelskarver på högspänningskabel då det är fasfel längsmed linjen. Det rör sig Arbetet beräknas pågå i en vecka och berörda områden framgår av bild nedan.

Med vänlig hälsning,
Styrelsen