Årsstämma balansräkningsposter

Fråga från årsmötet 16/6 angående balansräkningsposter

Kortfristiga skulder 150000kr är den kortfristiga delen av lånet som amorteras under de närmaste 12 månaderna.
Upplupnakostnader 120632kr är styrelsearvoden,bokslut, revision, ränta nordea,och elavgift.

Etiketter: styrelsen