Utlåtande från advokatbyrå

Styrelsen har hamnat i diskussioner om att Samfällighetsföreningen måste spendera
pengar på saker som inte ligger inom anläggningsbesluten, så som att hjälpa den
ekonomiska föreningen med saneringen, anorda midsommarfirande investera i ute
gym mm. Styrelsen har då kritiserats för sin ovilja.

För att förstå och få klarhet i ägarförhållanden, andelsbevis och vad som samfälligheten har rätt att göra, har vi tagit hjälp av en Advokatfirma med specialkompetens inom mark och samfälligheter.

Vi har den 31/3 fått följande pm av dem.

Etiketter: styrelsen