Tomtområdets Historia

Svinninge Tomtområdes historia tar sin början i medeltiden. Svinninge och Näs gårdar var etablerade på 1000-talet. Vännerna Leif på Sveininge och Torulf på Näs tjänade kungen som häradsmän och erhöll privilegier för detta. Vid Leifs frånfälle då Svinninge anfölls av plundrare skänkte han en skatt till Torulf. Först mer än sexhundra år senare såg den dagen: År 1703 hittades vid Näs gård en stor skatt av silver- och guldmynt från 1000-talet. Där fanns anglosaxiska, tyska, bysantiska och arabiska mynt samt omkring 30 stycken av de i vårt land först präglade mynten.

Under 1300-talet byggdes Svinninge gård upp till ett storbruk av Gunnar Svarte.
1885 började Rörstrand AB bryta fältspat och kvarts i Svinninge gruva. Än idag finns gruvorna kvar, vattenfyllda.

Historiens vingslag blir tydliga när man lägger dagens bebyggelse över en karta över Åkers Skeppslag från 1903. Notera hur sockengränser och stigar än idag utnyttjas