Slipförman informerar

Kontaktuppgifter

Slipförman
Jan Edberg
Tel 070 171 9336
jan54edberg@gmail.com

Sjösättning för säsong 2024
Sublifter åter i bruk 2023-05-03
Se
 sjösättning och upptagning.

 

För kännedom fungerar inte avloppspumen, styrelsen har bokat grävjobb och det skall vara upp and running sista maj 2024, mera information kommer på årsmötet 14 maj.

Det är en ny pump, den har inte samma kapacitet som den gamla, den suger c:a 80 liter/minut. Den nya pumpen börjar suga direkt i motsats till den gamla, som krävde att alla slangar var tvungen att vara vattenfyllda innan den började suga.

En klar förbättring även om det tar lite längre tid att tömma tanken.

Hälsningar, Jan Edberg/Slipförmannen