Slipförman informerar

Kontaktuppgifter

Slipförman
Jan Edberg
Tel 070 171 9336
jan54edberg@gmail.com

Ordinarie sjösättning våren 2021 kommer att påbörjas den 1 maj och på gå till den 23 maj.