Slipförman informerar

Kontaktuppgifter

Slipförman
Weikko Seppälä

weikkoseppala@live.se

Upptagning med egen vagn.

De som kommer att ta upp sin båt med egen vagn, måste meddela slipförmannen när det skall ske, dessutom om båten skall förvaras på slipområdet måste slipförmannen kontaktas för att få reda på var någonstans båten skall placeras.