Slipförman informerar

Kontaktuppgifter

Slipförman
Jan Edberg
Tel 070 171 9336
jan54edberg@gmail.com

Ordinarie upptagning börjar den 2 oktober se flik sjösättning och upptagning.