Slipförman informerar

Kontaktuppgifter

Slipförman
Weikko Seppälä
Tel 070 72 73 274
weikkoseppala@live.se

Sjösättning våren 2020 kommer att påbörjas sista helgen i april och fyra helger framåt. Fr.o.m. 25/4 - 17/5 2020

De som önskar sjösättning efter "ordinarie" sjösättningsdagar kommer att debiteras en förhöjd sjösättningsavgift.