Slipförman informerar

Kontaktuppgifter

Slipförman
Jan Edberg
Tel 070 171 9336
jan54edberg@gmail.com

Ordinarie upptagning börjar preliminärt den 7 oktober se flik sjösättning och upptagning.
 

 För kännedom fungerar avloppspumen.

Det är en ny pump, den har inte samma kapacitet som den gamla, den suger c:a 80 liter/minut. Den nya pumpen börjar suga direkt i motsats till den gamla, som krävde att alla slangar var tvungen att vara vattenfyllda innan den började suga.

En klar förbättring även om det tar lite längre tid att tömma tanken.

//Jan Edberg/Slipförmannen