Sjösättning & Upptagning

Ordinarie sjösättning börjar 3 Maj

Sjösättning
Bokning av sjösättning lördagar och söndagar sker genom knappen ovan
Bokningskod är kundnummer samt efternamn.
Vid problem att boka, kontakta Janne direkt, 0701719336

OBS. Nya medlemmar 2023 kan ej boka. Kontakta slipförman.
- Informera slipförmannen om man vill sjösätta sent 2024
- Städa efter dig och lämna inge oljor eller andra miljöfarliga vätskor
- Märk upp båten/ Vaggan så vi kan kontakta er om något händer
- Plocka undan er vagga/stöttor så dessa inte är i vägen för nästa sjösättande båt

Se anslag om övriga regler.

Har du ett kryss på framkant på din vagga se till att det går enkelt att ta loss om så behövs

Din bokningskod är : kundnummer /efternamn