Våra vägar

Våra vägar underhålls löpande efter årstid och behov och det är viktigt att alla tar sitt ansvar.

Varje år underhålls våra vägar i form av att dikena klipps och rensas, vägarna sopas efter vinterns underhåll. Idag är vårat vägnät enskild väg, vilket bland annat betyder att vi har huvudmannaskap och ansvarar således för allt under håll och reparation.

Ett av de viktigaste kraven på våra vägar är att både bilister och fotgängare skall kunna färdas säkert. God sikt vid kurvor och korsningar bidrar till detta och är också ett lagkrav på fastighetsägaren. Här hittar du information om grönska och fri sikt.

Innan vintersäsongen är det också dags att rensa vägtrummorna t ex vid infarten. Då slipper man översvämningen i vår och vägen torkar upp fortare.

Då våra vägar bitvis är väldigt smala är det också viktigt att man kommer ihåg att ta in soptunnan efter soptömningen.

I området är det hastighetsbegränsat till 30 km/tim. Vi ber er att vara snälla att respektera detta då området vimlar av barn i alla åldrar samt en och annan pensionär.

Använd gärna reflex i vintermörkret.

Diken. Kom ihåg att dikena längs våra vägar tillhör samfälligheten och ingår inte i er tomtmark. För att få statligt bidrag till våra vägar så måste de hålla en viss standard vilket omfattar att diken hålls i gott skick. Övertäckning av dikena, vilket skett på flera ställen kan leda till att du som fastighetsägare får ansvara för den åverkan det kan få på vägarna.

Vet du att du kommer att få transporter med tung trafik? Viktigt att komma ihåg är då att du ska anmäla det till SvSF styrelse. Har tung trafik orsakat vägslitage som behöver åtgärdas så kan SvSF behöva debitera dig för återställande av vägen.

Felanmälan. Felparkerade bilar anäles till kommunen genom deras app eller hemsida. För belysning, vägar, grönområden och snöröjning vänligen kontakta styrelsen HÄR.


Vägansvarig

Kent Norström, mailadress: 
svinninge.sf@gmail.com