Trygghet

Trygghet skapar vi tillsammans.

 I ett område med grannsamverkan samarbetar de boende med varandra.

Avsikten med grannsamverkan är att minska brottsligheten och öka tryggheten. Grannsamverkan handlar främst om att grannar samverkar i nätverk för att motverka brott i bostadsområdet.

Genom nätverket kan de boende hjälpas åt att hålla uppsikt över varandras bostäder och närområdet.

Arbetet sker i samverkan med polisen som bistår med kunskap och information.

I appen Trygve finns en grupp: "svinninge samfällighet" där boende i området kan dela information.

Gå gärna med i denna grupp och dela information med boende i vårt område.