Svinninge tomtområde

Vår gemensamma mark heter Svinninge 7:6 och den äger vi alla gemensamt.
Följande vägar ingår; Styrmansvägen, Seglarvägen, Strandpromenaden, Skutvägen, Skepparvägen,Fyrvägen, Styrbordsvägen, Babordsvägen, Lotsvägen, Matrosvägen, Roddarvägen, Amiralsvägen, Kommendörsvägen samt Galjonsvägen.

I Svinninge 7:6 finns även två parkeringsplatser, naturmark, bad, fotbollsplan, lekplats, förråd, föreningsstuga, båtbryggor samt båtuppläggningsplats med ramp.

Bilden visar Svinninge 7:6 område vilket är Svinninge Tomtområde

För att gemensamt sköta delar av 7:6 har vi två stycken gemensamhetsanläggningar Svinninge GA:2 och Svinninge GA:20.

Vår förening, SvinningeSamfällighetsförening, har förvaltningsuppdraget för skötseln av dessa båda gemensamhetsanläggningar. Du som fastighetsägare är automatiskt medlem i Samfällighetsföreningen. Den årliga avgiften ska gå till att driva och förvalta dessa (Ga:2 och Ga20.

De innehåller enligt anläggningsbeskrivningarna följande:

GA:2 

  • Våra vägar med tillhörande diken vägtrummor och belysning.
  • Våra två parkeringsplater (den nere vid badet och den i korsningen Matrosvägen/kommendörsvägen.


GA:20

  • Våra grönområden
  • Badstranden med tillhörande brygga
  • Lekplatsen vid badet
  • Fotbollsplanen vid badet
  • Klubbhuset
Observera att samfällighetsavgiften endast kan gå till ovan nämnda punkter.