Vår förening

Styrelsen

Vi i styrelsen vill tillsammans med alla oss som bor här jobba för att vårt område skall vara trevligt, tryggt och välfungerande. Vi försöker genom hemsidan att förmedla vad som är på gång.

Hör gärna av dig om du har några frågor eller förslag. Du kan använda formuläret längst ner till höger på sidan.

Styrelsemedlemmar

Johannes Videhult, Ordförande

Peter Dahlkvist, Vice Ordförande

Hanna Westlinder, Kassör

Rickard Westling, Ledamot / Gröna gruppen

Jimmy Olsson, Ledamot

Mats Harms Ringdahl, Suppleant

Rolf Lindblom, Suppleant

Per Nordin, Suppleant

Trygghet

Trygghet skapar vi tillsammans. I ett område med grannsamverkan samarbetar de boende med varandra. Avsikten med grannsamverkan är att minska brottsligheten och öka tryggheten. Grannsamverkan handlar främst om att grannar samverkar i nätverk för att motverka brott i bostadsområdet. Genom nätverket kan de boende hjälpas åt att hålla uppsikt över varandras bostäder och närområdet. Arbetet sker i samverkan med polisen som bistår med kunskap och information. I appen Trygve finns en grupp: svinninge samfällighet där boende i området kan dela information. Gå gärna med i denna grupp och dela information med boende i vårt område.

Stadgar

Här hittar du Svinnge samfällighets (SvSF:s) stadgar.

Valnämnden

Är du intresserad av att delta i styrelsens arbete? Hör gärna av dig till Claes eller Sören i valnämnden för mer information.

Claes Lange
070-836 55 44

Sören Nygren
073-028 70 45

Dokument

Här finner du dokument från styrelsens arbete.

Våra vägar

Våra vägar underhålls löpande efter årstid och behov och det är viktigt att alla tar sitt ansvar. Läs mer på knappen nedan och  kontakta gärna väggruppen vid synpunkter eller frågor.

Peter Dahlkvist
da_peter@hotmail.com

Hanna Westlinder
hanna@westlinder.com

Kontakt