Vår förening

Svinninge tomtområde

Vår gemensamma mark heter Svinninge 7:6 och den äger vi alla gemensamt.
Följande vägar ingår; Styrmansvägen, Seglarvägen, Strandpromenaden, Skutvägen, Skepparvägen,Fyrvägen, Styrbordsvägen, Babordsvägen, Lotsvägen, Matrosvägen, Roddarvägen, Amiralsvägen, Kommendörsvägen samt Galjonsvägen.

I Svinninge 7:6 finns även två parkeringsplatser, naturmark, bad, fotbollsplan, lekplats, förråd, föreningsstuga, båtbryggor samt båtuppläggningsplats med ramp.

Bilden visar Svinninge 7:6 område vilket är Svinninge Tomtområde

För att gemensamt sköta delar av 7:6 har vi två stycken gemensamhetsanläggningar Svinninge GA:2 och Svinninge GA:20.

Vår förening SvinningeSamfällighetsförening som har förvaltningsuppdraget för skötseln av dessa båda gemensamhetsanläggningar är du automatiskt medlem i och den årliga avgiften ska gå till att driva och förvalta dessa.

De innehåller enligt anläggningsbeskrivningarna följande:

GA:2 

  • Våra vägar med tillhörande diken vägtrummor och belysning.
  • Våra två parkeringsplater (den nere vid badet och den i korsningen Matrosvägen/kommendörsvägen.


GA:20

  • Våra grönområden
  • Badstranden med tillhörande brygga
  • Lekplatsen vid badet
  • Fotbollsplanen vid badet
  • Klubbhuset
Observera att samfällighetsavgiften endast kan gå till ovan nämnda punkter. 

Styrelsen

Vi i styrelsen vill tillsammans med alla oss som bor här jobba för att vårt område skall vara trevligt, tryggt och välfungerande. Vi försöker genom hemsidan att förmedla vad som är på gång.

Hör gärna av dig om du har några frågor eller förslag. Du kan använda formuläret längst ner till höger på sidan.

Styrelsemedlemmar

Marianne Martin, ordförande
mariannemartin61@outlook.com

Claes Lange, ledamot - väg och miljöansvarig
 

Oskar Öberg, ledamot - kassör

Ulrika Håkansson, ledamot - sekreterare

Håkan Karlsson, ledamot

Peter Dahlkvisdt, suppleant

Kauko Rutanen, suppleant

Trygghet

Trygghet skapar vi tillsammans. I ett område med grannsamverkan samarbetar de boende med varandra. Avsikten med grannsamverkan är att minska brottsligheten och öka tryggheten. Grannsamverkan handlar främst om att grannar samverkar i nätverk för att motverka brott i bostadsområdet. Genom nätverket kan de boende hjälpas åt att hålla uppsikt över varandras bostäder och närområdet. Arbetet sker i samverkan med polisen som bistår med kunskap och information. I appen Trygve finns en grupp: svinninge samfällighet där boende i området kan dela information. Gå gärna med i denna grupp och dela information med boende i vårt område.

Stadgar

Här hittar du Svinnge samfällighets (SvSF:s) stadgar.

Valnämnden

Inväntar nästa årsmöte

Namn
Telefon

Namn
Telefon

Dokument

Här finner du dokument från styrelsens arbete.

Våra vägar

Våra vägar underhålls löpande efter årstid och behov och det är viktigt att alla tar sitt ansvar. Läs mer på knappen nedan och  kontakta gärna väggruppen vid synpunkter eller frågor.

Kontakt

Valnämnd:

Johan Roger Roos

Ia Nyström