Skötselplanen

2002 fastslogs en skötselplan för Tomtområdets grönområden, det vill säga de gemensamma ytor och strövområden vi har: Strand, korsningar, skogsstråk, stigar, med mera. I samråd med Skogsvårdsstyrelsen definierades ett antal områden och en kort- och långsiktig skötselplan formulerades för dessa. Dessutom ingick det i 2002 års skötselplan att revidera den var 5:e år. Mer detaljer om bakgrunder mm återfinns i skötselplanen.

Följande dokument reglerar skötseln av våra grönområden:
Skötselplan 2013 med områdeskarta OBS 4.8 MB. Om höjdkurvorna känns störande bockar man ur ”Enhance thin lines” i Acrobat-inställningar
Skötselplan 2013 utan områdeskarta, 517 kB
Historik: Skötselplan 2002 (ursprunglig), Skötselplan 2007

Skötselplanen är ett levande dokument utformat i samråd med boende på området. Frågor, synpunkter och önskemål om skötselplanen är välkomna och riktas till styrelsemedlemmar, arbetsgrupp eller motionsvis till årsstämman.

Hela styrelsen är ansvarig för skötselplanens utformning och efterlevnad. Arbetsgruppen består 2013 av Staffan Atling och Mats Harms-Ringdahl för utformning.