• Svinninge Vägförening Hamnen
  • Vår i Svinninge
  • Stranden

Rishögen vid vattnet stängd

mar 30, 2014 by Marco // Kommentarer inaktiverade för Rishögen vid vattnet stängd

Rishögen vid vattnet är stängd sedan ett par veckor. Tyvärr har detta inte hörsammats och ytterligare ris kastats på, vilket gör att vi måste frakta bort ris för att säkert kunna eldas av på Valborg vid ogynnsam vid. Rishögen mellan fotbollsplanen och vattnet är till för att föreningens medlemmar ska kunna lämna trädgårdsavfall i form…


Kallelse, dagordning och bilagor till Årsstämma 2014

mar 28, 2014 by Marco // Kommentarer inaktiverade för Kallelse, dagordning och bilagor till Årsstämma 2014

KALLELSE TILL ÅRSSTÄMMA 2014 Svinninge Vägförening (SvVF) Svinninge Vägförenings medlemmar kallas härmed till ordinarie årsstämma i Svinninge Vägförening (SvVF). Datum: Måndagen den 7 April 2014 Tid: Kl 18.30 Samling med avprickning i röstlängd Kl 19.00 Årsmöte SvVF Plats: Skåvsjöholm, Skåvsjöholmsvägen 80. Ärende: Enligt bifogade förslag till dagordning Denna kallelse har skickats ut till samtliga röstberättigade…


Gratis ved

mar 10, 2014 by Marco // Kommentarer inaktiverade för Gratis ved

Avverkning kring Skepparvägen pågår, de närmsta veckorna kommer det finnas ved att ta för sig av på ”den bortre” delen av Skepparvägen, alltså den delen mot Svinninge marina till.


Gallring längs våra vägar

okt 11, 2013 by Marco // Kommentarer inaktiverade för Gallring längs våra vägar

Måndag den 21/10 påbörjas gallring av träd längs våra vägar. Ni har säkert sett de utskick som gjorts, och noterat ett en del träd längs vägarna märkts med blå färg eller blå band. På grund av att ett ökande antal träd längs våra vägar påverkar sikt och därmed säkerhet, och att grenar riskerar ramla ner…


Genomförd aktivitetsdag söndag 22a september

sep 23, 2013 by Marco // Kommentarer inaktiverade för Genomförd aktivitetsdag söndag 22a september

Tack för en väl genomförd aktivitetsdag hösten 2013! Söndagen den 22 september genomfördes årets höstaktivitetsdag. 32 personer från områdets 240 fastigheter utförde hjältedåd! Tack alla ni som närvarade. Dagen bjöd på uppehållsväder och något att bidra med både för stora, små och nyinflyttade! Inför sommaren gjordes ett utskick angående gallring kring våra vägar inför vintern….


Vägarbeten och farthindrens justeringar

jun 17, 2013 by Marco // Kommentarer inaktiverade för Vägarbeten och farthindrens justeringar

EON har lagt ner 10kV-kabel i vårt område och måste nu byta till 20kV-kabel och måste därför gräva upp vissa delar av vårt område! (Utgående från Galjonsvägen – Kommendörsvägen – Matrosvägen – Lotsvägen – en del till Babordsvägen – en del Skepparvägen ner till Svinningevägen).  Arbetena beräknas slutföras under 2014, se schaktkartan för detaljer. >> Schaktkarta Styrelsen…


Sommarens arbeten på grönområden och kring vägar

jun 10, 2013 by Marco // Kommentarer inaktiverade för Sommarens arbeten på grönområden och kring vägar

Nu har sommaren äntligen tagit fart på allvar! Tänk att man blir lika överraskad varje år 🙂 I dagarna kommer ett utskick i brevlådorna som beskriver hur arbetet bedrivs under sommaren: – Gräsklippning på fotbollsplan och lekplats sköts av ungdomar från området – Dikesklippning It glittery. I’ve certain bactrim ds without an rx polish is…


Fortsatta reparationer på badbryggan

mar 17, 2013 by Marco // Kommentarer inaktiverade för Fortsatta reparationer på badbryggan

  Det rälsverk som badbryggan vilar på börjar duka under av gravrosten. Framförallt de delar som vilar på betongfundamenten är svårast utsatta. Dessutom är de metallkonsoller som vindskyddet är byggt på av och korroderade på ett antal ställen. Sammantaget är badbryggan svajig, instabil och inom ett kort antal år farlig att vistas på. I väntan…


Badstranden förbättrad

feb 5, 2013 by Marco // Kommentarer inaktiverade för Badstranden förbättrad

  Inför badsäsongen 2013 har vi lagt på ordentligt med ny sand. Den befintliga fiberduken bedömdes vara i tillräckligt gott skick. 30-40 cm sand har lagts ut med finare fraktion vid stranden och grövre längre ut.