Grannsamverkan

Trygghet skapar vi tillsammans. I ett område med grannsamverkan samarbetar de boende med varandra. Avsikten med grannsamverkan är att minska brottsligheten och öka tryggheten. Grannsamverkan handlar främst om att grannar samverkar i nätverk för att motverka brott i bostadsområdet. Genom nätverket kan de boende hjälpas åt att hålla uppsikt över varandras bostäder och närområdet. Arbetet sker i samverkan med polisen som bistår med kunskap och information.

Material kring Grannsamverkan, som polisen tillsammans med Svenska Stöldskyddsföreningen och försäkringsbolagen tagit fram kan du läsa och ladda ner från hemsidan Samverkan mot brott.

I appen Trygve finns en grupp: svinninge samfällighet där boende i området kan dela information. Gå gärna med i denna grupp och dela information med boende i vårt område.