Arkiv

Protokoll årsstämma 2017 för Svinninge Samfällighet (SvSF)

Protokoll Årsmöte 2017 Bilagor: bilaga-1-verksamhetsberattelse-svsf-2016 bilaga-2-ekonomisk-rapport-samt-revisionsberattelse-2016 bilaga-2a-revisionsberattelse-for-svsf-2016 bilaga-3-atgardsplan-2017 bilaga-4-budget-och-debiteringslangd-2017 bilaga-5-skotselplan-gronomraden-2017 bilaga-6-motion-1-7 bilaga-7-klubbhus-klubbhusgruppen-lage-2017 bilaga-8-klubbhus-ref-gruppen bilaga-9-klubbhuset-ref-gruppen-bilagor-klubbhus-1-15 bilaga-10-rostning-om-klubbhuset bilaga-11-valberedningens-forslag bilaga-12-forslag-till-dagordning-vid-arsmote-svsf-20-april-2017 Balansräkning SvSF 2016

Protokoll Årsmöte Ekonomiska föreningen Svinninge Samfällighets hamn (SvSH) 2017

Protokoll Årsmöte Hamnen 2017. Bilagor: bilaga-1-verksamhetsberattelse-svsh-2016 bilaga-2-ekonomisk-rapport-samt-revisionsberattelse-2016 bilaga-2a-arsredovisning-2016 bilaga-2b-revisionsberattelse-svsh bilaga-3-atgardsplan-2017 bilaga-4-budget-och-debiteringslangd-2017_uppdaterad bilaga-5-motion-nr-1-ny-parkering bilaga-6-motion-nr-2-sakerhet-i-hamnomradet bilaga-7-valberedningens-forslag bilaga-8-forslag-till-dagordning-arsmote-svsh-20-april-2017

Protokoll årsstämma 2016 för Svinninge Samfällighet (SvSF)

Protokoll Årsmöte 2016

Protokoll Årsmöte Ekonomiska föreningen Svinninge Samfällighets hamn (SvSH) 2016

Protokoll Årsmöte Hamnen 2016 

Protokoll extra årsstämma 2016 – Klubbhuset

Protokoll Extra Årsmöte 2016 signerat

 

Protokoll konstituerande möte för Ekonomiska föreningen Svinninge Samfällighets hamn (SvSH) 2015

Protokoll konstituerande möte Hamnen 2015. Bilaga 1 stadgar för Svinninge samfällighets hamn Bilaga 2 Förslag till styrelse och revisorer för hamnen 2015

Protokoll årsstämma 2015

Protokoll Årsmöte 2015 Bilaga 10 Posten Åkersberga

Protokoll årstämma 2014

Protokoll Årsmöte SvVF 2014 Bilagor: Bilaga 1 verksamhetsberättelse för SvVF 2014 Bilaga 2 Ekonomisk rapport för Svinninge Vägförening Bilaga 3: Åtgärdsplan 2015 Bilaga 4: Styrelsens förslag till debiteringslängd och budget Bilaga 6: Budget Svinninge vägförening hamnen Bilaga 7: Debiteringslängd hamnen Bilaga 8: Valnämndens förslag till ordförande, styrelse och revisorer för Svinninge vägförening 2015 Bilaga 10: Förslag till Stadgar för Svinninge Samfällighetsförening

Protokoll årsstämma 2013

Protokoll Årsmöte SvVF 2013 Bilagor: Bilaga 2_verksamhetsberättelse för SvVF_2012 Bilaga 3 Ekonomisk rapport o rev SvVF Bilaga 4 Motioner Bilaga 5 Åtgärdsplan Bilaga 6 Budget SvVF 2013 Bilaga 7 Budget o Åtgärdsplan SvVF Hamnen 2013 Bilaga 8 Debiteringslängd Hamnen 2013 (2) Bilaga 9 Förslag till styrelse, revisorer och valnämnd

Protokoll årsstämma 2012

Protokoll årsstämma 2011

Protokoll årsstämma 2010

Protokoll från Årsstämman 2010 » Bilaga vf2, VF Verksamhetsberättelse för 2009 »Bilaga vf3, Ekonomisk rapport 2009 »Bilaga vf4, Valnämndens förslag 2010 »Bilaga vf5, Motioner till årsstämma 2010 »Bilaga vf6, Budget 2010a » Tomtägarföreningens dokument Stadgar Svinninge Tomtägareförening » Protokoll från Årsstämman 2004 »Protokoll från Årsstämman 2005 »Protokoll från Årsstämman 2006 »Protokoll från årsstämman 2007 » Protokoll från årsstämman 2008 »Protokoll från Årsstämman 2009 » Vägföreningens dokument Stadgar Svinninge Vägförening » Protokoll från Årsstämman 2004 » Protokoll från Årsstämman 2005 » Protokoll från Årsstämman 2006 » Protokoll från Årsstämman 2007 » Protokoll från Årsstämman 2008 » Protokoll från Årsstämman 2009 » Protokoll från Årsstämman 2010 » Protokoll från Årstämman 2011» Protkoll från Årstämman 2012 » Protokoll från Årstämman 2013 » Protokoll från Årstämman 2014»

Viltvårdsplan 2014

Viltvårdsplan från 2014 hittar du här.

Dagvattenritningar för östra respektive västra området

Dagvatten Östra området » Dagvatten Västra Området »