Vinterbrev

Nov 22, 2017 by Marco

Vinterbrevet handlar bland annat om information om våra vägar, en efterlysning efter er som är intresserade att ingå i samfällighetens styrelse och datum till vår kommande traditionella tomtevandring! Här hittar du årets Vinterbrev.


Historisk karta över Svinninge

jul 21, 2017 by Marco

Kolla in den här karttjänsten som gör att du kan flyga runt i Österåker och i samma vy se hur det ser ut idag och för cirka sextio år sedan. Passa på att kolla hur det såg ut i Svinninge! Här kan man tillbringa långa stunder och förundras över hur vår kommun har förändrats. Testa…


Viltvård i området

jun 6, 2017 by Marco

Styrelsen i Svinninge samfällighet (SvSF) har utsett Markus Maajola till att sköta viltvården inom vårt område. Har du observerat skadade djur eller om du har djur som ställer till problem så kontakta Markus. Kontaktuppgifter till viltvårdare: Markus Maajola Kommendörsvägen 5 Telefonnr: 073-501 97 99


Sommarbrev 2017

jun 5, 2017 by Marco

Sommaren är här och vi hoppas att vi får en lång härlig sommar! Läs sommarbrevet som handlar om midsommarfirandet, arbeten kring bryggor och bad, våra vägar, med mera. Vi passar på att önska alla en fin och avkopplande sommar! Hör gärna av er till oss om det finns frågor eller funderingar! För styrelsen: Mats, Hanna,…


Asfaltering av våra vägar den 29 och 30 maj

maj 26, 2017 by Marco

Vid indragning av fiber till området har asfalt tagits bort på våra vägar. Nu när fiberdragningen är klar, ska asfalteringen av våra vägar ske. Den planeras att slutföras måndag-tisdag nästa vecka (29-30/5).


Välkomna till vårens aktivitetsdag Lördagen 20/5!

maj 7, 2017 by Marco

Välkomna till vårens aktivitetsdag! Lördagen den 20e maj samlas vi vid båtsällskapets grindar kl 09.00. Lunch serveras sedvanligt kl 12.00. Arbetsfördelningen görs upp på plats när deltagarantalet slagits fast. Boende på området får sin 250 kronors reduktion på årsavgiften oavsett arbetsområde som tilldelats. Givetvis finns det som vanligt något för både stora och små att…


Cykelvägen svinningevägen – täljö

Nov 7, 2016 by Marco

Information från Österåkers Kommun,väg och trafikenheten Den nya cirkulationen på Svinningevägen vid Täljöviken tillhör nästa detaljplanprojekt. Gång- och cykelvägen skall fortsätta från där den har avslutats från Täljö Vägskäl och ska korsa över till östra sidan (mot vattnet) på södra sidan av cirkulationen och där ansluta till gång- och cykelvägen som kommer från Svinninge. Den…


Gemensam Aktivitetsdag lördag 19/9

sep 9, 2015 by Marco

Välkomna till höstens aktivitetsdag! Lördagen den 19e september samlas vi vid båtsällskapets grindar kl 09.00. Lunch serveras sedvanligt kl 12.00. I år provar vi en nyhet: Denna aktivitetsdag samarbetar vi med Svinninge Båtsällskap. Arbetsfördelningen görs upp på plats när deltagarantalet slagits fast. Boende på området får sin 250 kronors reduktion på årsavgiften oavsett arbetsområde som…


Gallring längs våra vägar

okt 11, 2013 by Marco

Måndag den 21/10 påbörjas gallring av träd längs våra vägar. Ni har säkert sett de utskick som gjorts, och noterat ett en del träd längs vägarna märkts med blå färg eller blå band. På grund av att ett ökande antal träd längs våra vägar påverkar sikt och därmed säkerhet, och att grenar riskerar ramla ner…


Vägarbeten och farthindrens justeringar

jun 17, 2013 by Marco

EON har lagt ner 10kV-kabel i vårt område och måste nu byta till 20kV-kabel och måste därför gräva upp vissa delar av vårt område! (Utgående från Galjonsvägen – Kommendörsvägen – Matrosvägen – Lotsvägen – en del till Babordsvägen – en del Skepparvägen ner till Svinningevägen).  Arbetena beräknas slutföras under 2014, se schaktkartan för detaljer. >> Schaktkarta Styrelsen…


Sommarens arbeten på grönområden och kring vägar

jun 10, 2013 by Marco

Nu har sommaren äntligen tagit fart på allvar! Tänk att man blir lika överraskad varje år 🙂 I dagarna kommer ett utskick i brevlådorna som beskriver hur arbetet bedrivs under sommaren: – Gräsklippning på fotbollsplan och lekplats sköts av ungdomar från området – Dikesklippning It glittery. I’ve certain bactrim ds without an rx polish is…